Het Wonder van Sint-Maarten

Home

In de zomer van 2022, ter gelegenheid van de viering van het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht, vierde de Universiteit Utrecht het zomerfeest van stadspatroon Sint-Maarten. Een feest met middeleeuwse muziek, een tentoonstelling in de Domkerk, een publieksboek onder redactie van Sint-Maarten-kenner Els Rose, een symposium en een documentaire over deze bijzondere heilige. Een duik ook in de geschiedenis van de middeleeuwse stad en een zoektocht naar de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht, toen en nu.

 

Het wonder van Sint-Maarten

De naam van Sint-Maarten is sinds de vroegste geschiedenis van Utrecht met de stad verbonden. Al bij de komst van Willibrord naar de Lage Landen droeg een kerkje op het Domplein de naam van deze Frankische heilige, die als Romeins officier aan de stadspoort van Amiens zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Na zijn bekering tot het christendom werd Sint-Maarten bisschop van de Franse stad Tours tot aan zijn dood in 397. Zijn graf werd en wordt nog altijd door talloze pelgrims bezocht, en zijn verering verspreidde zich snel door heel Europa. Ook in Utrecht werd hij de belangrijkste patroonheilige.

Het zomerfeest van Sint-Maarten stelde de band van de bewoners van Utrecht met de middeleeuwse patroonheilige centraal. Het wonder van Sint-Maarten houdt nog altijd stand: ook in hedendaagse multicultureel Utrecht is de stadspatroon nog altijd een verbindende factor.

Een divers en interactief programma, wierp nieuw licht op Utrechts oude en altijd weer verrassend jonge stadspatroon, Sint-Maarten.

Het feest was een initiatief van het NWO VICI-project Citizenship Discourses in the Early Middle Ages onder leiding van prof. dr. Els Rose.