Het Wonder van Sint-Maarten

Home

In de zomer van 2022, als de stad Utrecht haar 900-jarig bestaan viert, viert de Universiteit Utrecht het zomerfeest van stadspatroon Sint-Maarten. Een feest met middeleeuwse muziek, een tentoonstelling in de Domkerk, een publieksboek onder redactie van Sint-Maarten-kenner Els Rose, een symposium en een documentaire over deze bijzondere heilige. Wij duiken in de geschiedenis van de middeleeuwse stad en zoeken naar de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht, van toen en nu.

We vieren het zomerfeest van Sint-Maarten op 3 en 4 juli 2022. Dit feest is bij het grote publiek minder bekend dan 11 november maar verdient zeker meer aandacht.

Het wonder van Sint-Maarten

De naam van Sint-Maarten is sinds de vroegste geschiedenis van Utrecht met de stad verbonden. Al bij de komst van Willibrord naar de Lage Landen droeg een kerkje op het Domplein de naam van deze Frankische heilige, die als Romeins officier aan de stadspoort van Amiens zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Na zijn bekering tot het christendom werd Sint-Maarten bisschop van de Franse stad Tours tot aan zijn dood in 397. Zijn graf werd en wordt nog altijd door talloze pelgrims bezocht, en zijn verering verspreidde zich snel door heel Europa. Ook in Utrecht werd hij de belangrijkste patroonheilige.

Tijdens het zomerfeest van Sint-Maarten staat de band van de bewoners van Utrecht met de middeleeuwse patroonheilige centraal. Het wonder van Sint-Maarten houdt nog altijd stand: ook in hedendaagse multicultureel Utrecht is de stadspatroon nog altijd een verbindende factor.

Met een divers en interactief programma, geconcentreerd op 3 en 4 juli 2022 maar uitlopend in de zomermaanden juni, juli en augustus werpen we nieuw licht op Utrechts oude en altijd weer verrassend jonge stadspatroon, Sint-Maarten.

Het feest maakt onderdeel uit van het NWO VICI-project Citizenship Discourses in the Early Middle Ages onder leiding van prof. dr. Els Rose.