Het Wonder van Sint-Maarten

Symposium

Op 4 juli wisselt een lezingenprogramma in het Academiegebouw aan het Domplein de uitvoering van het Radboudofficie in de Domkerk af. Diverse experts die hun medewerking verlenen aan de bundel Het wonder van Sint-Maarten zetten de retorische en muzikale traditie waarin Radboud werkte in een breder perspectief, en verbinden deze aan hedendaagse vormen van Sint-Maartensfeesten.

Het symposium wordt afgesloten met een reflectie op het boek Het wonder van Sint-Maarten door de Utrechtse universiteitshoogleraar prof. dr. Frits van Oostrom en door Gregoriaans-specialist dr. Andrew Irving van de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend zullen kinderen nieuwe Sint-Maarten liedjes zingen, en het boek bij de feestelijke afsluiting van de muzikale uitvoering op 4 juli om 17.00 in de Domkerk worden aangeboden aan de Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.

U kunt zich aanmelden via dit formulier en dit vervolgens opsturen naar sintmaarten@uu.nl (klik hier)

Het symposium is toegankelijk voor alle belangstellenden. Voor studenten, UU medewerkers en U-pashouders is de toegang gratis. Het programma van 3 en 4 juli zal er als volgt uit zien, waarin het koorgezang en het symposium elkaar zullen afwisselen:

Zondag 3 juli

19.00 – 19.45 Vespers – Domkerk

21.00 – 23.00 Metten – Domkerk

Maandag 4 juli

07.00 – 07.30 Lauden – Domkerk

08.30 – 08.45 Terts – Domkerk


08.45 – 12.20  Symposium (deel I) – Aula Academiegebouw

 • 08.45-09.30 Inloop
 • 09.30-09.50 Els Rose – Welkom en inleiding op het symposium: Sint-Maartens bijdrage aan Utrecht als gelukkige stad
 • 09.50-10.10 Leo Lousberg en Anthony Zielhorst – Muziek, retorica en uitvoeringspraktijk
 • 10.10-10.30 Megan Welton – Restoring Utrecht’s aula: Bishop Balderic and his citizens in the wake of crisis (Engelstalige voordracht; Nederlandse samenvatting voorhanden)
 • 10.30-10.50 Pauze
 • 10.50-11.10 Kees de Groot – Op stap met een heilige in een seculiere stad: godsdienstsociologische beschouwingen
 • 11.10-11.30 Martine Meuwese – Sint-Maarten in beeld
 • 11.30-12.20 Bezoek tentoonstelling Domkerk

12.30 – 12.45 Sext – Domkerk


14.00 – 15.00 Symposium (deel II) – Aula Academiegebouw

 • 14.00-14.25 Andrew Irving – Sint-Maarten binnenstebuiten: de verbindende kracht van de Martinusliturgie
 • 14.25-14.50 Frits van Oostrom – Mediëvistisch onderzoek voor een hedendaags publiek
 • 14.50-15.00 Afsluiting door Els Rose

15.15 – 15.30 None – Domkerk

15.45 – 16.30 Optreden kinderen – Aula Academiegebouw

17.00 – 17.15 Overhandiging publieksboek aan Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht – Domkerk

17.15 – 18.00 Klokgelui en vespers – Domkerk