Het Wonder van Sint-Maarten

Symposium

Op 4 juli wisselde een lezingenprogramma in het Academiegebouw aan het Domplein de uitvoering van het Radboudofficie in de Domkerk af. Diverse experts die hun medewerking verleenden aan de bundel Het wonder van Sint-Maarten zetten de retorische en muzikale traditie waarin Radboud werkte in een breder perspectief, en verbonden deze aan hedendaagse vormen van Sint-Maartensfeesten.

Het symposium werd afgesloten met een reflectie op het boek Het wonder van Sint-Maarten door de Utrechtse universiteitshoogleraar prof. dr. Frits van Oostrom en door Gregoriaans-specialist dr. Andrew Irving van de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend zongen kinderen nieuwe Sint-Maarten liedjes, en werd het boek bij de feestelijke afsluiting van de muzikale uitvoering op 4 juli om 17.00 in de Domkerk aangeboden aan de Commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht en het Hoofd Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht.

 Het programma van 3 en 4 juli zag er als volgt uit, waarin het koorgezang en het symposium elkaar afwisselden:

Zondag 3 juli

19.00 – 19.45 Vespers – Domkerk

21.00 – 23.00 Metten – Domkerk

Maandag 4 juli

07.00 – 07.30 Lauden – Domkerk

08.30 – 08.45 Terts – Domkerk


08.45 – 12.20  Symposium (deel I) – Aula Academiegebouw

 • 08.45-09.30 Inloop
 • 09.30-09.50 Els Rose – Welkom en inleiding op het symposium: Sint-Maartens bijdrage aan Utrecht als gelukkige stad
 • 09.50-10.10 Leo Lousberg en Anthony Zielhorst – Muziek, retorica en uitvoeringspraktijk
 • 10.10-10.30 Megan Welton – Restoring Utrecht’s aula: Bishop Balderic and his citizens in the wake of crisis (Engelstalige voordracht; Nederlandse samenvatting voorhanden)
 • 10.30-10.50 Pauze
 • 10.50-11.10 Kees de Groot – Op stap met een heilige in een seculiere stad: godsdienstsociologische beschouwingen
 • 11.10-11.30 Martine Meuwese – Sint-Maarten in beeld
 • 11.30-12.20 Bezoek tentoonstelling Domkerk

12.30 – 12.45 Sext – Domkerk


14.00 – 15.00 Symposium (deel II) – Aula Academiegebouw

 • 14.00-14.25 Andrew Irving – Sint-Maarten binnenstebuiten: de verbindende kracht van de Martinusliturgie
 • 14.25-14.50 Frits van Oostrom – Mediëvistisch onderzoek voor een hedendaags publiek
 • 14.50-15.00 Afsluiting symposium door Els Rose

15.15 – 15.30 None – Domkerk

15.45 – 16.30 Utrechtse basisschoolleerlingen zingen nieuw Sint-Maartensrepertoire. M.m.v. Ruben van Gogh, Utrechts Stadsdichtersgilde – Aula Academiegebouw

16.50-16.55  Luiding Martinusklok vanaf de Domtoren

17.00 – 17.15 Overhandiging publieksboek aan de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, Mr. Hans Oosters, en dhr. Tarik Yousif, Hoofd Culturele Zaken van de gemeente Utrecht – Domkerk

17.15 – 18.00 klokgelui en Vespers – Domkerk