Het Wonder van Sint-Maarten

Publieksboek

Ter gelegenheid van het festival publiceerde Amsterdam University Press het publieksboek Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht, een gelukkige stad. De bundel, onder redactie van mediëvist en latinist Els Rose, werpt nieuw licht op middeleeuwse en hedendaagse vieringen van Sint-Maarten.

Het wonder van Sint-Maarten licht de wereld van middeleeuws Utrecht uit, in het bijzonder leven en werk van bisschop Radboud (899/900-917). Radboud van Utrecht heeft een belangwekkend Sint-Maartensoeuvre in tekst en muziek nagelaten. De overlevering en betekenis hiervan wordt in het boek inzichtelijk gemaakt Ook wordt ingegaan op de manier waarop een hedendaagse groep zangers Radbouds middeleeuwse muziek opnieuw tot klinken kan brengen.

Oude en nieuwe tradities

Ook nieuwe tradities rond de patroonheilige van Utrecht en Tours, zoals de Utrechtse Sint-Maartensparade (2011-2022), komen aan de orde. De parade laat zien hoe de scheidslijn tussen het seculiere en het religieuze minder scherp is dan wel wordt aangenomen, en hoe Sint-Maarten in de 21e eeuw (weer) een heilige van de straat is geworden.

Het boek is  via de boekhandel en online te verkrijgen (€ 24.99) en open access via de site van Amsterdam University Press.