Logo Universiteit Utrecht

Het Wonder van Sint-Maarten

Documentaire

In samenwerking met RTV Utrecht wordt een documentaire gemaakt waarbij diverse aspecten van de uitvoering van Radbouds muziek en de Utrechtse traditie rond Sint-Maarten centraal staan.

We maken kennis met bisschop Radboud van Utrecht die rond het jaar 900 in ballingschap in Deventer leefde. Radboud was bisschop van Utrecht gedurende roerige tijden, en het was hem niet gelukt stabiliteit te bevorderen in het onrustige Utrecht. Noodgedwongen zocht hij zijn heil over de IJssel. Vanuit zijn isolement verloor hij zich in gedachten over zijn bisschopsstad Utrecht en haar burgers. Dit bracht hem tot het schrijven en componeren van zijn Sint-Maartenswerk voor stad en diocees Utrecht. Radboud is de politicus die het niet bolwerkt en zijn troost zoekt in de muziek. Daarnaast roept hij zijn medeburgers op tot vernieuwde loyaliteit aan de patroonheilige Sint-Maarten.

De stad en haar patroonheilige

Het werk van Radboud geeft op bijzondere wijze, via literaire verdichting en muzikale verwerking, inzicht in de relaties van een middeleeuwse stad met haar patroonheilige. Het beroep dat de burgers van de stad en de heilige wederzijds op elkaar doen geeft een bijzondere dynamiek die het middeleeuwse burgerschap kleurt.

Muzikale uitvoering

De documentaire brengt niet alleen het verhaal van Radboud in beeld, maar richt ook op de muzikale uitvoering van ’zijn werk anno nu. Leo Lousberg onderzocht het twaalfde-eeuwse handschriften op de notatie van Radbouds muziek. Dit leidde tot nieuwe musicologische inzichten in de manier waarop de retoriek van Radbouds Wonderverhaal muzikaal wordt versterkt door in dit handschrift gebruikte ‘signaaltonen’, die de muziek een bijzondere lading geven. Deze theoretische inzichten worden door het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst omgezet in muzikale uitvoeringspraktijk. .

Meer informatie over uitzenddata volgt.