Het Wonder van Sint-Maarten

Agenda

16 december 2022
16:00 - 17:00
Het Wevehuis, Aartsbisschop Romerostraat 332 in Utrecht

Gastlezing “Stadspatroon Sint-Maarten en de gelukkige stad” door Els Rose, voor de Utrecht Senior School.

Op vrijdag 16 december geeft prof. dr. Els Rose een lezing over de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht in de vroege middeleeuwen en nu.

Sint-Maarten is als stadspatroon in hedendaags Utrecht nog altijd een verbindende factor. Els Rose gaat in op de betekenis van deze verbindingen toen en nu. Voor meer informatie, klik hier